Sistemul informatic SAF-T 

( proiect de ordin


Ce este SAF-T

Standard Audit File for Tax

      fişier standard de audit pentru taxe

    = un standard internațional utilizat pentru transferul electronic de date financiar-contabile de la contribuabili / plătitori către autoritățile fiscale și auditori .

Ø declaraţie D406 transmisă la ANAF, cu foarte multe informaţii
Ø periodicitate – în funcţie de perioada TVA (lunară, trimestrială)
Ø va servi pentru controlul şi analiza operaţiilor efectuate de către firme, înlocuind în mare parte inspecţiile fiscale
Ø se aplică/se va introduce în toate ţările UE

Stadiul SAF-T în România

Ø legislaţia se va publica în sem.II 2021
Ø există proiect de Ordin ANAF - Transparenţă decizională - 16.09.2021
Ø Materiale informative ANAF - Transparenţă decizională - 09.08.2021 (în lucru)
Ø Cod de Procedură fiscală – art. 59/1 – obligativitatea raportării

Introducere treptată

Ø De la 01.01. 2022 – contribuabilii mari (lista a fost făcută în 2017,

    se intenţionează refacerea în 2021!

Ø De la 01.01. 2023 – contribuabilii mijlocii
Ø De la 01.01. 2025 – contribuabili mici

Categoria – cea valabilă la 31.12.2021

Cine are obligaţie de raportare?

ü Regiile autonome (RA)
ü  Instituțiile naționale de cercetare dezvoltare
ü  Societățile comerciale pe acțiuni (SA)
ü  Societățile in comandita pe acțiuni (SCA)
ü  Societățile comerciale în comandită simplă (SCS)
ü  Societățile comerciale în nume colectiv (SNC)
ü  Societățile comerciale cu răspundere limitată (SRL)
ü Societățile / c ompaniile naționale
ü Organizațiile cooperatiste meșteșugărești (OC1) , de consum (OC2), de credit (OC3)
ü Unitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate
ü Persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România,
ü Persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România
ü Asociațiile cu /fără scop patrimonial .
ü  Societăţi nerezidente înregistrate în România în scopuri de TVA etc.

Cine NU are obligaţie de raportare?

v Persoanele fizice autorizate
v Întreprinderile individuale
v Întreprinderile familiale
v Persoanele fizice care desfășoară activități cu scop lucrativ (PFL)
v Asociațiile familiale (ASF)
v Societățile profesionale de avocați cu răspundere limitată (SPAR)
v Birourile notariale
v Societățile profesionale practicieni în insolvență (SPI)
v Întreprinderile profesionale unipersonale cu răspundere limitată (URL)
v Instituțiile publice (PUB)
v Autorităţile administrative .

Termene de raportare  

o până în ultima zi a lunii următoare perioadei de raportare TVA ( lună/trimestru ) pentru alte informaţii decât Stocuri şi Active
o cei neînregistraţi în scopuri de TVA - trimestrial
o numai anual , până  la  termenul de depunere a situațiilorfinanciare aferenteexercițiuluifinanciar – pentru Active
o la solicitarea organului fiscal – în 30 de zile – pentru  Stocuri
o perioadă de graţie – pentru primele raportări

Rectificare – redepunere integrală

D406 Fişierul standard de control fiscal(SAF-T)  


Exemple de informaţii -1 


Exemple de informaţii - 2 


Exemple de informaţii - 3 


Ghid

    Recomandăm Ghidul ANAF pentru completarea D406, în a doua parte sunt răspunsuri la întrebări frecvente ... 

Ghidul ANAF se poate descarca de aici ->