Noţiuni generale

Sistemul național privind factura electronică RO e-Factura  = ansamblul de principii, reguli și aplicații informatice având drept scop primirea facturii electronice de la emitent cu respectarea structurii facturii electronice, stocarea prin mijloace electronice a facturilor și transmiterea către destinatar.


Ce este sistemul RO e-Factura?

Elemente principale ale facturii electronice

 • identificatorii de proces și de factură;
 • data facturii;
 • identificarea operatorului economic care a livrat bunurile/produsele, a prestat serviciile sau a executat lucrările;
 • destinatarul facturii electronice;
 • beneficiarul plății;
 • reprezentantul fiscal al emitentului;
 • tipul de bunuri/produse livrate, servicii prestate sau lucrări executate;
 • referirea la contractul de achiziții publice/sectoriale, de concesiune de lucrări și servicii
 • detalii privind executarea lucrărilor, livrarea bunurilor/produselor sau prestarea serviciilor;
 • instrucțiuni de plată;
 • informații privind creditări sau debitări;
 • informații privind pozițiile de pe factură;
 • defalcarea TVA;
 • totalul facturii.

Exemple: 

- Factura tiparita din ERP: 

- Sigiliul electronic MF: 
- Factura electronică tipărită în PDF: 

Fazele transmiterii


  - Emitentul

 

 • transmite factura în Sistemul RO e-Factura (prin SPV), în 5 zile lucrătoare de la data emiterii.
 • Nerespectarea termenului se sancţioneză începând cu 01.04.24! 
  Dacă este OK, descarcă fişierul zip cu sigiliul electronic MF.
 • Dacă nu este OK, se descarcă un mesaj de eroare,
  factura se corectează şi se retransmite.
 • În sem.I.2024 factura se trimite clientului şi în mod clasic (PDF, hârtie).
 • De la 1 iulie 2024 exemplarul original al facturii este XML-ul cu semnătura ANAF, numai acesta poate fi introdusă în contabilitate.
 • De la această dată, termenul de transmitere devine 5 zile calendaristice de la data emiterii.  - Destinatarul

 • descarcă facturile primite din SPV
 • în sem.I. 2024 primeşte factura şi personal, prin email etc.

Schema procesului RO e-Factura
Paşi de pregătire recomandaţi

   - Pregătire acces în SPV

 • achiziţie semnătură digitală
 • creare cont în SPV
 • dacă încărcarea e-Facturilor în SPV se execută automatizat, este necesar şi Token de acces, care se obţine in 2 etape:
   - pe SPV -> se obţin codurile Client Id şi Client Secret
   - în hMARFU din aceste coduri se generează un token de acces cu care se pot incărca automat e-facturile.

Pentru instrucţiuni de configurare şi obţinere token pentru transmiterea automată a e-facturilor prin platforma SPV click aici

   - Pregătire BD

 • Curăţarea bazei de date hMARFA
 • Înscrierea unităţilor de măsură tip UN/ECE
 • Pentru codurile NC/CPV se regăsesc nomenclatoare în hMARFU
 • Codurile NC trebuie utilizate cel puţin pentru produsele cu risc fiscal
 • În relaţia cu entităţile publice se utilizează codurile CPV
 • Completare date clienţi.