Noţiuni generale

Sistemul național privind factura electronică RO e-Factura  = ansamblul de principii, reguli și aplicații informatice având drept scop primirea facturii electronice de la emitent cu respectarea structurii facturii electronice, stocarea prin mijloace electronice a facturilor și transmiterea către destinatar.


Ce este sistemul RO e-Factura?

Elemente principale ale facturii electronice

 • identificatorii de proces și de factură;
 • data facturii;
 • identificarea operatorului economic care a livrat bunurile/produsele, a prestat serviciile sau a executat lucrările;
 • destinatarul facturii electronice;
 • beneficiarul plății;
 • reprezentantul fiscal al emitentului;
 • tipul de bunuri/produse livrate, servicii prestate sau lucrări executate;
 • referirea la contractul de achiziții publice/sectoriale, de concesiune de lucrări și servicii
 • detalii privind executarea lucrărilor, livrarea bunurilor/produselor sau prestarea serviciilor;
 • instrucțiuni de plată;
 • informații privind creditări sau debitări;
 • informații privind pozițiile de pe factură;
 • defalcarea TVA;
 • totalul facturii.

Exemple: 

- Factura tiparita din ERP: 

- Sigiliul electronic MF: 
- Factura electronică tipărită în PDF: 

Fazele transmiterii


  - Emitentul

 

 •   transmite factura în Sistemul RO e-Factura (prin SPV), în 5 zile lucrătoare de la data emiterii.
    Nerespectarea termenului se sancţioneză de la 01.04.24!
 •   dacă este OK, descarcă fişierul zip cu sigiliul electronic MF
 •   dacă nu este OK, descarcă un mesaj de eroare
 •   factura se corectează şi se retransmite
 •   în sem.I.2024 trimite clientului factura şi în mod clasic, dacă acesta nu este înscris în registru  - Destinatarul

 • dacă este înscris în Registrul RO-e Factura descarcă factura primită din SPV
 • dacă nu este înscris în Registru, primeşte factura personal, prin email etc.

Schema procesului RO e-Factura
Paşi recomandaţi până la sfârşitul anului 2023

   - Pregătire acces în SPV

 • achiziţie semnătură digitală
 • creare cont în SPV
 • dacă încărcarea e-Facturilor în SPV se execută automatizat, este necesar şi Token de acces, care se obţine in 2 etape:
   - pe SPV -> se obţin codurile Client Id şi Client Secret
   - în hMARFU din aceste coduri se generează un token de acces cu care se pot incărca automat e-facturile.

Pentru instrucţiuni de configurare şi obţinere token pentru transmiterea automată a e-facturilor prin platforma SPV click aici

   - Pregătire BD

 •    curăţarea bazei de date hMARFA
 •    înscrierea unităţilor de măsură tip UN/ECE
 •    pentru codurile NC/CPV se regăsesc nomenclatoare în hMARFU, deocamdată nu este clar, dacă codurile NC trebuie utilizate şi pentru alte produse decât cele cu risc fiscal.